Uw weg naar een verbeterde vitaliteit en gezondheid!

Stap 1: Intake

Kennismaking en indruk

Stap 2: Onderzoek

Analyse middels lichamelijk onderzoek

Stap 3: Behandeling

Het probleem aanpakken

Wijziging beleid d.d. 6-5-2020

Tot onze grote vreugde heeft de Minister laten weten dat de praktijk vanaf 11 mei weer open mag.

Wij zijn daarom telefonisch weer bereikbaar voor het maken van nieuwe afspraken.

De praktijk zal wel de reeds genomen maatregelen met betrekking tot het Corona-beleid blijven volgen.

Wij hopen u spoedig weer te mogen begroeten.

 

Wijziging beleid ministerie van VWS m.b.t. Covid-19 d.d. 29 april

Het ministerie heeft besloten dat per 29 april fysieke behandelingen door chiropractoren gegeven opgeschort worden tot 20 mei.

Dit betreuren wij ten zeerste.

Daar waar wij dachten voorzichtig acute zorg te mogen gaan verlenen wordt deze mogelijkheid ons ontnomen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen die wij binnen de praktijk hebben genomen om aan de richtlijnen te kunnen blijven voldoen.

De praktijk zal daarom tot nader order tot 20 mei gesloten zijn/ blijven.

U kunt uw (zorg)vraag met ons blijven communiceren via de e-mail van de praktijk: info@chiropractiehoofddorp.nl

Update 21 april met betrekking tot maatregelen naar aanleiding van het Corona virus 

Vanavond, 21 april, is ons duidelijk geworden dat de praktijk tot in ieder geval 20 mei gesloten zal blijven en dat er dus ook geen behandelingen kunnen plaatsvinden in de aankomende periode

Alle patiënten met een afspraak tot 20 mei zullen door ons gebeld worden om  deze te verplaatsen.

Echter, wanneer u denkt dat u door uw klacht(en) gehinderd of belemmerd wordt in uw functioneren kunt u dit kenbaar maken middels een e-mail aan de praktijk te richten of door telefonisch contact te leggen met de praktijk. Uw chiropractor zal dan kunnen beoordelen of er een medische indicatie is voor een behandeling. Onder medische indicatie wordt verstaan een 'onherstelbare functionele achteruitgang in uw gezondheid bij uitblijven van een behandeling'. Dit is een strict criterium welk ons door de overheid is opgelegd en wij zullen naleven bij beoordelen van uw verhaal.

Wij realiseren ons ten zeerste dat de genomen maatregelen ons aller belang dienen en wensen u en uw naasten de komende periode daarom ook weer alle sterkte toe.

Update 31 maart m.b.t. maateregelen i.v.m. Coronavirus

Zoals inmiddels duidelijk zijn alle maatregelen in verband met het Corona beleid verlengd tot en met 28 april.

Dit betekent dat de praktijk gesloten zal blijven en er geen chiropractische behandelingen mogelijk zijn.

Alle patienten met een afspraak in de periode tot en met 28 april zullen de komende dagen gebeld worden voor het verzetten van hun afspraak.

Zodra meer duidelijk is zullen wij dit op onze website weergeven.

Wij wensen u allen sterkte in deze moeilijke tijden en veel voorspoed in uw gezondheid.

Update 23 maart m.b.t. Maatregelen i.v.m. Coronavirus

In navolging van de persconferentie van maandag 23 maart is het ons duidelijk geworden dat wij de praktijk voorlopig zullen moeten sluiten tot 6 april.

De patiënten die een afspraak hebben staan tussen 24 maart en 6 april 2020 zullen door ons gebeld worden met het verzoek deze afspraak te verplaatsen naar een andere datum.

Mocht u toch onverhoopt (acute) klachten krijgen of hulp nodig hebben dan is ons advies contact te leggen met uw huisarts.

Wij betreuren uiteraard de gang van zaken maar staan achter de maatregelen die genomen moeten worden om het Corona virus te bestrijden.

Houd onze website www.chiropractiehoofddorp.nl in de gaten voor de laatste updates.


Op 15 maart heeft de Nederlandse regering additionele maatregelen genomen in de aanpak van het Coronavirus. Naar aanleiding hiervan heeft Chiropractie Hoofddorp haar beleid m.b.t. het Coronavirus aangescherpt en conformeren wij ons aan de adviezen van RIVM, de overheid, de lokale GGD en het advies vanuit de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA).
De praktijk zal geopend blijven om de continuïteit van chiropractische zorg te waarborgen, waarbij wel aanvullende maatregelen zullen gelden.

Wat wij zelf doen;

 • In navolging van de persconferentie van maandag 23 maart is het ons duidelijk geworden dat wij de praktijk voorlopig zullen moeten sluiten tot 6 april.

  De patiënten die een afspraak hebben staan tussen 24 maart en 6 april 2020 zullen door ons gebeld worden met het verzoek deze afspraak te verplaatsen naar een andere datum.

  Mocht u toch onverhoopt (acute) klachten krijgen of hulp nodig hebben dan is ons advies contact te leggen met uw huisarts.

  Wij betreuren uiteraard de gang van zaken maar staan achter de maatregelen die genomen moeten worden om het Corona virus te bestrijden.

  Houd onze website www.chiropractiehoofddorp.nl in de gaten voor de laatste updates.

  De chiropractoren en assistentes zijn aanwezig zolang zij geen (milde) verkoudheids- of griepverschijnselen vertonen.
 • Geen handen schudden om besmetting te voorkomen.
 • Tussen de behandelingen door reinigen onze chiropractoren de handen.
 • De praktijk, met nadruk op deuren, kamers, behandelbanken en sanitaire voorzieningen, wordt extra gereinigd.

Wat wij van u vragen;

 • Heeft u last van symptomen die wijzen op (milde) verkoudheids- of griepverschijnselen, hoesten, koorts en/of kortademigheid, neemt u dan contact op met de praktijk per telefoon of email, zodat we samen met u kunnen kijken naar een andere datum.
 • Probeer maximaal 5 minuten voor uw afspraak plaats te nemen in de wachtkamer om zo onderling contact met andere patiënten in de wachtkamer te voorkomen.
 • Kom indien mogelijk alleen naar uw afspraak. Ook dit om grote groepen in de wachtkamer te voorkomen.
 • Reinig bij binnenkomst uw handen met de daarvoor aanwezige handgel.

Uiteraard houden we de situatie rondom het COVID-19 virus en de RIVM richtlijnen nauw in de gaten, en zullen aanvullende maatregelen treffen indien dit nodig is. Wij hopen op uw begrip.

Met vriendelijke groet,
Team Chiropractie Hoofddorp

Chiropractie Hoofddorp

Chiropractie Hoofddorp is een moderne praktijk met een team gedreven Chiropractoren, ondersteund door assistentes, die hun werk met groot plezier uitoefenen.

Wij hebben zoveel mogelijk informatie via onze website beschikbaar gesteld zodat u een goede indruk krijgt wat wij doen en voor u kunnen betekenen.

Wij wensen u veel leesplezier op onze site..

Contact

Voor afspraken en vragen bel:

023-56 43 188

Mailen kan ook via:
info@chiropractiehoofddorp.nl

Of ga naar ons contactformulier


Laatste editie van de digitale NCA-krant

Hier kunt u de laatste editie van de digitale NCA-krant vinden.

Uw zorgverzekering, ons advies

Wij adviseren u, als patiënt, om elk jaar kritisch te blijven kijken naar het door u gekozen zorgpakket. Verdient dit een upgrade?

Lees meer >

Vergoedingen 2020

Chiropractische behandeling wordt al jaren vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraar vergoed. Er geldt geen eigen risico voor chiropractie. Lees meer >

Bekijk hier al het nieuws en interessante weetjes voor u!